Φορολογία

2012-11-17 03:11
 • Φορολογικός σχεδιασμός φυσικών και νομικών προσώπων

 

 • Δηλώσεις εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων

 

 • Δηλώσεις εισοδήματος κεφαλαίου

 

 • Βέλτιστη φορολογική διαχείριση με βάση την ισχύουσα νομοθεσία

 

 • Συνεχής ενημέρωση και προγραμματισμός φορολογικών υποχρεώσεων

 

 • Συμβουλές- ενημέρωση σχετικά με θέματα εμπορικής, φορολογικής, εργατικής νομοθεσίας

 

 • Εκπροσώπηση ενώπιων των φορολογικών αρχών

 

 • Υποστήριξη φορολογικών ελέγχων

 

 • Τα βιβλία των πελατών μας τηρούνται σύμφωνα με την      ισχύουσα νομοθεσία.
 • Οι πελάτες μας ενημερώνονται εγκαίρως για τις φορολογικές τους υποχρεώσεις.

 

 • Ενημερώνουμε συνεχώς τους πελάτες μας για τις φορολογικές αλλαγές.

—————

Πίσω