Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων

2012-11-16 12:36
  • Σχεδιασμός και εφαρμογή επιχειρησιακής στρατηγικής
  • Οργάνωση, κατάρτιση, ανάπτυξη νέων επιχειρηματιών
  • Έρευνα αγοράς- Εφαρμογή μεθόδων Επιχειρησιακής Έρευνας
  • Σύσταση νέων επιχειρήσεων
  • Δημιουργία εταιρικής ταυτότητας(Branding)
  • Επιχειρηματικές τεχνολογικές εφαρμογές(CRM,ERP,
  • e- Commerce, web applications)

 

—————

Πίσω