Λογιστική

2012-11-16 12:35
  • Λογιστική διαχείριση και τήρηση βιβλίων όλων των κατηγοριών:

-ΑΕ, ΕΠΕ, ΟΕ, ΕΕ, ατομικές κλπ.

-Μισθοδοσίες, εργασιακά

-Ενάρξεις, συγχωνεύσεις, απορροφήσεις, μετατροπές επιχειρήσεων

 

  • Σύνταξη  χρηματοοικονομικών λογιστικών καταστάσεων.

(δυνατότητα παρουσίασης τακτικών καταστάσεων, ανά μήνα,3μηνο κλπ ανάλογα με τις ανάγκες του πελάτη)

  • Χρηματοοικονομική Ανάλυση  Λογιστικών Καταστάσεων
  • Εσωτερικός έλεγχος - επίβλεψη λογιστηρίων επιχειρήσεων
  • Μηχανογραφική οργάνωση επιχειρήσεων

 

  • Εγκατάσταση, παραμετροποίηση, υποστήριξη λογιστικών προγραμμάτων

 

  • Εφαρμογή σύγχρονων μεθόδων  εξυπηρέτησης πελατών. Ενδεικτικά αναφέρουμε:

 

- Απομακρυσμένη Διαχείριση Λογιστηρίου ( cloud accounting ).

            -Δυνατότητα Πληρωμής ΦΠΑ, εισφορών ΙΚΑ κλπ. μέσω τραπεζικού λογαριασμού της εταιρείας μας.

—————

Πίσω