Διαχείρηση Επενδυτικών Προγραμμάτων

2012-11-16 12:38
 • Εκπόνηση τεχνοοικονομικών μελετών
  • Σκοπιμότητας
  • Βιωσιμότητας
  • Επιχειρησιακά σχέδια (business plan)

 

 • Χρηματοδοτήσεις επενδυτικών σχεδίων
  • Κοινοτικά προγράμματα (ΕΣΠΑ 2007-2013)
  • Επενδυτικός Νόμος  3908/11
  • Χρηματοδοτικά εργαλεία πιστωτικών ιδρυμάτων

 

 •            Αξιολόγηση επενδυτικών σχεδίων

 

 

 

 

***Τα στελέχη μας εστιάζουν στην συμμετοχή και την αλληλεπίδραση με τους πελάτες σε όλα τα επίπεδα. Έτσι είμαστε πάντα εύκολα προσβάσιμοι και ανταποκρινόμαστε στις ανάγκες σας.

—————

Πίσω