Συμβουλευτική


Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων

 

 • Σχεδιασμός και εφαρμογή επιχειρησιακής στρατηγικής

 

 • Οργάνωση, κατάρτιση, ανάπτυξη νέων επιχειρηματιών

 

 • Έρευνα αγοράς- Εφαρμογή μεθόδων Επιχειρησιακής Έρευνας

 

 • Σύσταση νέων επιχειρήσεων

 

 • Δημιουργία εταιρικής ταυτότητας(Branding)

 

 •  Επιχειρηματικές τεχνολογικές εφαρμογές(CRM,ERP,

 

 e- Commerce, web applications)

 


     Διαχείριση Επενδυτικών Προγραμμάτων

 

 • Εκπόνηση τεχνοοικονομικών μελετών
  • Σκοπιμότητας
  • Βιωσιμότητας
  • Επιχειρησιακά σχέδια (business plan)

 

 • Χρηματοδοτήσεις επενδυτικών σχεδίων
  • Κοινοτικά προγράμματα (ΕΣΠΑ 2007-2013)
  • Επενδυτικός Νόμος  3908/11
  • Χρηματοδοτικά εργαλεία πιστωτικών ιδρυμάτων

 

 •            Αξιολόγηση επενδυτικών σχεδίων

 

 

 

 

***Τα στελέχη μας εστιάζουν στην συμμετοχή και την αλληλεπίδραση με τους πελάτες σε όλα τα επίπεδα. Έτσι είμαστε πάντα εύκολα προσβάσιμοι και ανταποκρινόμαστε στις ανάγκες σας.