Σχετικά με εμάς

Η εταιρεία διαθέτει γραφεία στην Καστοριά και την Κοζάνη και κατατάσσεται  στις κορυφαίες εταιρείες Λογιστικής και Συμβουλευτικής στη Δυτική Μακεδονία. Ιδρύθηκε το 2004 στην Καστοριά και αρχικά λειτούργησε ως οργανωμένο γραφείο παροχής  λογιστικών υπηρεσιών. Ακολουθώντας τις ανάγκες των πελατών της  η εταιρεία επέκτεινε  τη δραστηριότητά της στο πεδίο της Συμβουλευτικής Επιχειρήσεων, σε θέματα Οργάνωσης και Διοίκησης, Μάρκετινγκ, νέων τεχνολογιών, χρηματοδότησης. Παράλληλα εμπλουτίστηκε το ανθρώπινο δυναμικό με νέα στελέχη και επιστημονικούς συνεργάτες καλύπτοντας ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών προς επιχειρήσεις, οργανισμούς και φυσικά πρόσωπα.

Το 2007 η εταιρεία προχώρησε στην απορρόφηση του “Μηχανογραφικού Κέντρου Καστοριάς”, ενός εκ των μεγαλύτερων Λογιστικών Γραφείων στο Νομό Καστοριάς,  διευρύνοντας έτσι σημαντικά το πελατολόγιό της ενώ παράλληλα ενσωμάτωσε πολυετή εμπειρία και τεχνογνωσία.

Το 2011  δημιουργήθηκαν νέα γραφεία της εταιρείας, στο κέντρο της Κοζάνης, ως αφετηρία υλοποίησης του σχεδιασμού της για κάλυψη όλου του γεωγραφικού χώρου της Δυτικής Μακεδονίας.

Με βάση το σταθερό στόχο της διοίκησης, που είναι η παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών σε επιχειρήσεις και επαγγελματίες, η ΚΟΕΜ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ & ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ εισήλθε στο εταιρικό κεφάλαιο της ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΕΠΕ το 2012. Με την στρατηγική αυτή κίνηση η εταιρεία  έχει τη δυνατότητα παροχής εξειδικευμένων υπηρεσιών σε θέματα προβολής και προώθησης, μάρκετινγκ, νέων τεχνολογικών εφαρμογών.

 

**Η προσπάθειά μας για την αναβάθμιση της επιχειρηματικότητας και τη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου στη  Δυτική Μακεδονία συνεχίζεται. Στόχος μας είναι να γίνουμε ο πλέον πολύτιμος συνεργάτης σας χτίζοντας μακροχρόνιες σχέσεις εμπιστοσύνης