Στρατηγικές Συνεργασίες


 

  • ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΕΠΕ
  • ΟΕΕ- Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος (περ. τμήμα Δυτ. Μακεδονίας)
  • ΚΤΕ- Κέντρο Τεχνολογικής Έρευνας του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας
  • ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΠΕ